GLOBOCOM

 Global Telecommunication Services

1- مستمرا با ما در تماس باشید.

شما هم اکنون از سه طریق ذیل می توانید از تخفیفات استفاده فرمائید:

2- بلافاصله جهت استفاده از کمک شهریه به سازمان بهزیستی معرفی خواهید شد.(امکان اخذ تا 60 درصد هزینه جهت کمک شهریه)

3- در صورت وجود 2 معلول در یک خانواده از تخفیف خاص مدیریت موسسه برخوردار خواهید شد.

4- در صورت ثبت نام از طریق تلفن یا سایت به مدت شش ماه از 15 درصد تخفیف در شهریه برخوردار خواهید شد. (شماره حساب 4819809958 بانک ملت شعبه دلاوران به نام موسسه توانبخشی گلها توانگران امید)