GLOBOCOM

 Global Telecommunication Services

بخش روانشناسی

در حدود 3 درصد افرد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد، شناسایی این قبیل کودکان و آموزش و پرورش آنان از ابعاد مختلف حائز کمال اهمیت می باشد. جدای از این درصد تعداد از کودکان و افراد دیگر جامعه مبتلا به اختلال های روانشناختی خفیفی هستند که لازم رسیدگی و پیگیری های مداوم دارد. از آن جایی که داشتن یک عضو مشکل دار دریک خانواده جدایی از سختی های جسمی و روانشناختی که برای خود فرد در بر دارد تک تک اعضای خانواده رادر بر می گیرد و بر هر کدام از اعضایی خانواده با توجه به جایگاهی که نسبت به فرد بیمار دارند تاثیر می گذارد. روانشناس مرکز توانبخشی با اجرای آزمون های روانشناختی و عصبی از کودک یا فرد مراجع به تشخیص مسئله فرد می پردازد و با توجه به مشکل فرد برنامه های منظم و مرتبط با مشکل را تدارک می بیند و همچنان هم زمان به مشاوره و راهنمایی با افراد دیگر خانواده می پردازد که به صورت خانواده درمانی بپردازد. و به طور کلی و ساده تر در این شاخه روانشناسی: رشته ای است که می تواند به محدودیت های یادگیری، عاطفی، شخصیتی، اجتماعی و مشکلات کودکان عقب مانده یا دارای تاخیر ذهنی پی برده و نسبت به رفع آنها با روش های موجود اقدام نموده یا به پیشگیری از مشکلات آتی مبادرت نماید. از جمله اختلالات و مشکلاتی که در مراکز توانبخشی مورد ارزیابی و درمان قرار می گیرد:

1- اختلالات نافذ رشد(اتیسم- آسپرگر- سندرم رت و...)

2- اختلالات یادگیری(اختلال خواندن و نوشتن- اختلال ریاضی)

3- انواع سندرم ها(سندرم دان – سندرم x شکننده- سندرم کلاین فیلتر- سندرم صدای گربه- سندرم ادوارت و...)

4- اختلالات عصبی شناختی

5- اختلالات حرکتی

6- کودکان سازش نیافته یا ناسازگار

7- کودکانی که دچار نارسایی های شنوایی اند.

8- کودکانی که دچار نارسایی های بینایی اند.

9- کودکانی که دارای معلولیت های مضاعف اند.

10- کودکان تیزهوش و پراستعداد

11- کودکانی که به بیماری های مزمن خاص از قبیل بیماری قند، صرع و غیره دچارند.

12- کودکانی که دچار نقص عضو یا فلج مغزی یا حرکتی اند(معلولین جسمی حرکتی).

13- کودکان بیش فعال(AHD)

14- عدم توجه و تمرکز (ADD)

15- اختلالات روانی گفتار(لکنت- آپراکسی یا تشویش گفتار)

 

توضیحات بیشتر...