GLOBOCOM

 Global Telecommunication Services

بخش کار درمانی

تعریف کاردرمانی: علم و هنر استفاده از فعالیت هدفمند در افراد مبتلا به بیماری ها یا ضایعات جسمی، اختلال در عملکردهای روانی-اجتماعی، ناتوانی های رشدی، اختلال یادگیری و سالمندان به منظور پیشگیری از ناتوانی و حفظ حداکثر استقلال و کسب سلامت ذهنی می باشد. که در موارد فوق دو گروه از بیماران مراجعه می کنند که در ذیل به آن ها اشاره خواهد شد:

1- بیماری های جسمی

2- ناتوانی های رشدی و اختلالات یادگیری و تاخیر رشد ذهنی

الف) بیماری ها و اختلالات جسمی شامل:

1- صدمات مغز و اعصاب (مانند: تشنج، فلج مغزی، سکته مغزی و ...)

2- ارتوپدی (مانند: آسیب های مفاصل، بیماری های استخوان، پا پرانتزی، پا چنبری و ...)

3- روماتولوژی (مانند: آرتریت ها، روماتیسم مفصلی و ...)

ب) ناتوانی های رشدی، اختلال ذهنی و یادگیری شامل اختلالاتی که با عملکرد هوشی زیر طبیعی (IQ کمتر از 90) و اختلال در مهارت های انطباقی مشخص می گردد.

1- اختلالات نافذ رشد PDD (سندرم رت، اوتیسم، آسپرگر و ...)

2- اختلالات کمبود تمرکز و توجه ADHD، اختلال ارتباطی (لکنت و ...)

3- اختلالات ژنتیکی ( سندرم روان، فنیل کتونوری، سندرم X شکننده و ...)

4- اختلالات یادگیری (خواندن، ریاضی، دیکته و ...)

5- اختلالات تیک

6- اختلالات رفتاری ایذایی Conduct disorder

توضیحات بیشتر...